top of page
KHLUS FLOW POI .gif
Orderflow
ORDER FLOW
  • Grafikteki Sipariş Akışlarını Belirler Trend Yönüne Göre Renklendirir.

  • Test Edilmemiş ve Test Edilmiş Bölgeleri ayırt eder ve farklı renk tonlarında renklendirir.

Kurallı Poi Belirleme
kurallıpoi
  • Grafikteki kurallı arz talep bölgelerini otomatik olarak tanımlar ve vurgular.

  • Trend devamı ve dönüş bölgelerinde işleme karar verme aşamasında destek sağlar

fvg
Fiyat Boşuklarını Belirleme:
  • İki Farklı Zaman Diliminin Fiyat boşluklarını (FVG, IMB) Belirler.

Özel Mum Formasyonlarını Grafik Üzerinde Belirler:
mumformasyon
  • Inside -Outside Candle

  • Engulf Candle

  • Model-1 ( Beta ) , Model-2 ( Beta )

bottom of page